Kon Tum: Sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12

24/0,765