Kon Tum: Phát hiện 2 đối tượng kêu gọi quyên góp với mục đích không rõ ràng

16/0,970