Kon Tum phản ứng về thông tin điểm thi cao bất thường ​