Kon Tum: “Ôm” tiền tỷ từ đền bù triển khai dự án - Người dân thôn Tu Rằng vẫn lo