Kon Tum: Nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng hơn 50%