Kon Tum: Nhu cầu tăng đột biến, giá nhân công thu hái cà phê tăng