Kon Tum: Nhiều cơ sở chế biến sắn, cao su gây ô nhiễm môi trường

13/2,415