Kon Tum: Ngang nhiên phá tường rào bao quanh rừng đặc dụng