Kon Tum: Lũ lớn quét qua, nước dâng cao hàng mét, nhiều người dân trắng tay