Kon Tum: Lợi dụng xây dựng nông thôn mới khai thác cát trái phép