Kon Tum: Làm cầu treo để người dân không còn đu cáp qua sông Pô Kô