Kon Tum: Kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục

Ngày 14/11, UBND tỉnh ban hành văn bản 3063/UBND-KGVX yêu cầu Sở GD&ĐT, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 2665/UBND-KGVX ngày 3/10/2017 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu.

kon-tum-kiem-tra-va-xu-ly-dut-diem-tinh-trang-lam-thu-trong-cac-co-so-giao-duc

Theo đó, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập thực hiện việc thu, chi đúng quy định hiện hành của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ GD&ĐT tại Công văn số 5031/BGDĐT-KHTC ngày 27/10/2017.

Trong đó, lưu ý các cơ sở giáo dục chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT như: bảo vệ cơ sở vật chất, an nình nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, trường học; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy và học; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Tuyệt đối không lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt. Các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải bảo đảm đúng tính chất tự nguyện của người, tổ chức tài trợ đóng góp. Thực hiện công khai các khoản thu chi tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.

TIN MỚI