Kon Tum: Kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục