Kon Tum: Huyện Tu Mơ Rông xây dựng mô hình sâm Đương Quy

14/1,891