Kon Tum: Huyện Đăk Tô huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới