Kon Tum: Hơn 80 công trình nước sạch không hoạt động