Kon Tum: Hơn 1/3 công trình cấp nước sạch nông thôn hoạt động kém hiệu quả