Kon Tum hoàn thành sớm kế hoạch kinh doanh Xăng E5 RON 92-II