Kon Tum: Hàng trăm lò gạch liên tục "oanh tạc", đất đai biến dạng