Kon Tum giải quyết tình trạng một khu đất bị 'xé' thành nhiều 'sổ đỏ'