Kon Tum: Gần 10 nghìn cán bộ, công chức, viên chức kê khai tài sản, thu nhập