Kon Tum: Đường Trường Sơn Đông đã chính thức thông tuyến

14/0,603