Kon Tum: Được bầu làm Già làng khi vừa tròn 30 tuổi