Kon Tum: Dựng lại hiện trường vụ TNGT làm 01 người tử vong