Kon Tum: Dựng lại hiện trường vụ tai nạn làm 2 người chết tại chỗ