Kon Tum: Công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, chỉ huy cấp đội