Kon Tum: Có công trình bảo vệ rừng hơn 25 tỷ, gỗ quý vẫn liên tiếp bị mất