Kon Tum: Cầu Đăk Pam sập 8 năm không sửa, dân liều mình lội suối