Kon Tum: Cần xem lại việc thu hồi sổ đỏ đối với người sử dụng đất?

Sau một loạt bài phản ánh trên báo, ngày 26/10/2017, UBND thành phố Kon Tum tiếp tục thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã la Chim, thành phố Kon Tum.

Kết luận thanh tra số 09/KL-UBND TP. Kon Tum nêu: Xét báo cáo số 01BC-ĐTTr, ngày 10/1/2017 đến ngày 28/9/2017 của Trưởng đoàn thanh tra, Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum đã có kết luận như sau:

“Nay UBND thành phố Kon Tum thực hiện Quyết định số 615/QĐ-UBND, ngày 14/8/2017 của UBND thành phố Kon Tum về việc thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn xã Ia Chim, đối với diện tích 142.380m2 đất do UBND xã đề nghị xét duyệt cấp sai đã được UBND thị xã Kon Tum thu hồi tại Quyết định số 139/QĐ-UB ngày 18/8/2003 tại thôn Klâu Ngol, gồm các trường hợp: Nghiêm Thị Thanh 48.430m2, trồng cà phê, Phan Thị Oanh 49.350m2, trồng cà phê, Nguyễn Thị Hằng 44.600m2, trồng cà phê.

Hiện nay các hộ đã trồng cây công nghiệp dài ngày và xây nhà kiên cố. Cuối năm 2002, Thanh tra thị xã Kon Tum đã thanh tra và kết luận việc UBND thị xã giao đất cho các hộ tại thôn Klâu Ngol gồm: Nghiêm Thị Thanh, Phan Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng không đúng đối tượng. Trên cơ sở đó, UBND thị xã Kon Tum ban hành Quyết định số 139/QĐ-UB ngày 18/8/2003 về việc thu hồi, hủy bỏ giấy CNQSD đất đối với các hộ trên”.

Đất nhà của bà Nghiêm Thị Thanh có nguy cơ bị đưa vào đất % giao cho xã Ia Chim.

Dư luận cho rằng đây là một Quyết định trái pháp luật vì theo kết luận thanh tra số 20/QĐ-UB, ngày 30/6/2010 thì “Nguồn gốc đất của các hộ Oanh, Thanh, Hằng nguyên là khu đất trên của nhiều hộ gia đình nhân dân trong làng Klâu Ngol, sử dụng từ năm 1972 cá biệt có hộ ông A ChiReo, đã được chế độ Sài Gòn cấp giấy CNQSD đất”, thì rõ ràng diện tích đất của các hộ Oanh, Thanh, Hằng đang sử dụng là không phải đất % của xã Ia Chim.

Nên việc UBND thị xã Kon Tum, Ban hành Quyết định số 139/QĐ-UB ngày 18/8/2003 để thu hồi giấy CNQSD đất của các hộ trên là trái quy định pháp luật. Kết luận 09/KL-UBND ngày 26/10/2017 của thanh tra thành phố Kon Tum đã thừa nhận điều này.

Ngày 1/12/2011, UBND tỉnh mới ban hành văn bản số 2123/UBND-NC cho chủ trương chuyển diện tích đất trên đưa vào diện tích đất % giao cho xã quản lý, giao cho địa phương được tiến hành cho thuê đất và ký hợp đồng với các hộ theo chu kỳ kinh doanh của cây cao su trồng trên đất từ thời điểm bắt đầu năm 2013.

Như vậy, rõ ràng đất của các hộ có là đất khai hoang đã được đền bù thỏa đáng và được cấp giấy CNQSD đất “đúng trình tự thủ tục quy định khách quan, đúng với Luật Đất đai và phù hợp với các quy định của địa phương”.

Theo kết luận của Đoàn thanh tra Đảng ủy khối doanh nghiệp số 128/BC/ĐU, ngày 5/11/2003, nay UBND tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 2123/UBND-NC cho chủ trương chuyển diện tích đất trên đưa vào diện tích đất % giao cho xã quản lý, giao cho địa phương được tiến hành cho thuê đất và ký hợp đồng với các hộ theo chu kỳ kinh doanh của cây cao su trồng trên đất từ thời điểm bắt đầu năm 2013. Căn cứ Khoản 5 Điều 26 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“Điều 26. Bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất.

5. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.”

Việc UBND tỉnh Kon Tum đòi lại quyền sử dụng đất của các hộ gia đình bà Oanh, Thanh, Hằng là không có căn cứ bởi Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trong lúc đó, UBND tỉnh chưa làm rõ, về việc xử lý vi phạm đối với tập thể cá nhân gây ra, làm thiệt hại cho các bên theo Điều 13 (Nghị định 43/CP).

Điều 13. Xử lý vi phạm đối với tập thể và cá nhân.

1. Sau khi có kết quả thanh tra về giao đất, thu tiền sử dụng đất do giao đất sai thẩm quyền ở cấp xã, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan thì UBND cấp huyện, thành phố chỉ đạo việc kiểm điểm các cán bộ, đảng viên vi phạm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm túc theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Kể từ ngày 1/1/2012, nghiêm cấm việc giao đất và thu tiền sử dụng đất sai thẩm quyền. Địa phương nào vi phạm thì Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 14. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi chính sách liên quan đến đất đai của Nhà nước hoặc có vướng mắc phát sinh, đề nghị các địa phương báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2014, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định này.

Và thêm 5 loại đất dù có vướng mắc vẫn được cấp sổ đỏ từ ngày 3/3/2017.

Đất được giao không đúng thẩm quyền

Nếu người đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất được giao không đúng thẩm quyền trước 1/7/2004, đất đó không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch nhưng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận có nhà ở hoặc không có nhà ở thì được xem xét cấp giấy chứng nhận và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Đất của các hộ bà Oanh, Thanh, Hằng, nếu UBND tỉnh thu hồi để giao cho UBND xã Ia Chim đưa vào sử dụng vào đất % thì phải qua “trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất” theo Điều 9 (NĐ 43 CP). Không có việc UBND tỉnh ban hành văn bản số 2123/UBND-NC, ngày 1/12/2011 cho chủ trương chuyển diện tích đất trên đưa vào diện tích đất % giao cho xã quản lý, đây là một văn ban trái luật, không đúng quy định. Cần phải thực hiện đúng quy định thì mới thu hồi đất và giấy CNQSD đất của các hộ trên và phải bồi thường thiệt hại.

Việc thu hồi giấy CNQSD đất của các hộ trên là trái với Luật định. Kính đề nghị UBND tỉnh Kon Tum phải thực hiện đúng quy trình, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Điều 9 (NĐ 43 CP và theo khoản 2 điều 25-NĐ 88/2009 quy định các trường hợp thu hồi giấy CNQSD đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân. Ngoài ra tại khoản 3 điều 25-NĐ 88/2009 cũng quy định: “Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không thuộc quy định của khoản 2 điều 42 Nghị định 181/2004/NĐ-CP và khoản 2 điều này chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực thi hành”.

Kính mong các cấp có thẩm quyền xem xét lại Quyết định 139/QĐ-UB, ngày 18/8/2003 của UBND thị xã Kon Tum, có vi phạm pháp luật thì phải cần xử lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân và giữ được kỷ cương phép nước. Chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi cách xử lý của các cấp có thẩm quyền đối với diện tích đất cua các hộ Oanh, Thanh, Hằng về việc thu hồi giấy CNQSD đất trái quy định.

Quy trình thu hồi đất và giấy CNQSDĐ

1. Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định,

d) Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường,

e) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua, gửi hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để trình phê duyệt,

2. Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện:

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định,

3. Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng cấp huyện thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

Đang tải...
Nam thanh niên ngã gục ở trạm thu phí với chi chít vết đạn trên người

Nam thanh niên ngã gục ở trạm thu phí với chi chít vết đạn trên người

Cô gái trẻ bị đánh ghen tàn nhẫn ở Huế lần đầu lên tiếng: Chỉ là anh em ngoài xã hội, không có quan hệ bất chính

Cô gái trẻ bị đánh ghen tàn nhẫn ở Huế lần đầu lên tiếng: Chỉ là anh em ngoài xã hội, không có quan hệ bất chính

Gia Lai: Kẻ đột nhập nhà dân đâm tử vong gia chủ bị bắt

Gia Lai: Kẻ đột nhập nhà dân đâm tử vong gia chủ bị bắt

Gia Lai: Lời khai bất ngờ của kẻ đột nhập nhà dân đâm tử vong người chồng khi đang ngủ cùng vợ

Gia Lai: Lời khai bất ngờ của kẻ đột nhập nhà dân đâm tử vong người chồng khi đang ngủ cùng vợ

TIN MỚI