Kon Tum: Cần sớm xử lý cơ sở đúc kim loại gây ô nhiễm

16/1,828