Kon Tum: Cần nâng cao cảnh giác khi để xe máy tại nương rẫy