Kon Tum: Cần làm rõ khuất tất trong việc bán hồ sơ mời thầu