Kon Tum: Bão đi qua 4 ngày, xã Ngọc Tem vẫn bị cô lập