Kon Tum: 600 tỷ đồng phát triển vùng nguyên liệu mía

128/0,787