Kinh hoàng những vụ chó cắn trẻ em nát người, mất mạng