Kinh doanh bết bát, HTC vẫn rốt ráo ra mắt U12 Life