Kim Jong Un: 'Trừng phạt chỉ khiến Triều Tiên thêm bất khuất'

20/0,658