Kiều Oanh - 'Cô gái 4 chọn' năm lần bảy lượt cứ bị loại, là gây tranh cãi!