Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng ở Đắk Nông

Đoàn công tác số 7 của BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng đã triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác PCTN tại tỉnh Đắk Nông.

Sáng 21/8, tại thị xã Gia Nghĩa, đoàn công tác số 7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Đắk Nông.

kiem-tra-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-o-dak-nong

Đoàn công tác số 7 triển khai kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng ở Đắk Nông.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác số 7 nhấn mạnh, mục đích của đợt kiểm tra, giám sát nhằm nắm tình hình, đánh giá vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và kết quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; trọng tâm là thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; ngăn chặn đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; từ đó chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng.

Theo kế hoạch, đoàn công tác số 7 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ làm việc tại Đắk Nông đến hết ngày 1/9, sẽ làm việc với 12 đơn vị sự nghiệp hành chính của tỉnh.

“Đối với đợt kiểm tra giám sát lần này, Đoàn công tác số 7 sẽ nghiên cứu báo cáo tự kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, làm việc trực tiếp và thu thập hồ sơ tài liệu cần thiết tại 12 cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh. Trên cơ sở đó, đoàn sẽ xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Đây là công việc quan trọng để báo cáo của Đoàn công tác đánh giá đúng được tình hình, đề nghị thường trực Tỉnh ủy cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Đoàn công tác, phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết để hoạt động kiểm tra giám sát của đoàn đạt được hiệu quả”, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cho biết thêm./.

TIN MỚI

2 ngày khám phá Cần Thơ – An Giang

2 ngày khám phá Cần Thơ – An Giang

Với thời gian 2 ngày, bạn có thể lựa chọn khám phá Cần Thơ - An Giang. Đây là 2 điểm du lịch nổi tiếng miền Tây...