Kiếm tiền cho bạn trai trả nợ, cô gái vẫn bị đánh, phản bội sau 2 năm