Kiểm điểm thầy giáo cầm tay nam sinh chạm vào vùng ngực nữ sinh