Kịch bản xấu nhất: Miền Trung có thể hứng chịu cơn bão số 13

16/4,037