Khu biệt thự và hàng chục ha đất khiến cựu Bí thư vào nhà giam