Không trả tiền, ”con nợ” còn đoạt mạng người cho vay