Không thu giữ được tiền khi khám nhà cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh