Không tách công tơ vẫn hưởng điện giá rẻ: Chỉ cần 1 bước đơn giản