Không riêng Đăk Nông, nhiều điểm đường Hồ Chí Minh ở Kon Tum cũng xuống cấp nặng