Không quân Mỹ ém nhẹm vụ thiên thạch rơi nổ gần căn cứ quân sự