Không ngờ quả và lá cây trứng cá lại là thần dược hiếm có?!