Không khí 'sẵn sàng' trên siêu tàu sân bay Mỹ tiến vào cửa ngõ Triều Tiên