Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chìm trong mưa rét, miền Trung mưa lớn diện rộng